fredag 2 maj 2014

Att undersöka formen är ett av de mest intressanta man kan företa sig. Förlora sig i en värld som fantasin har tagit över.
Foto, teckning eller måleri. Starka och abstrakta fenomen som bildar mönster. Jobbar ständigt med utmaningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar